Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wij gaan netjes om met uw gegevens en privacy

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Dit is een nieuwe privacywet van de Europese Unie. De wet was aan vernieuwing toe, omdat de technologische mogelijkheden en het (online) dataverkeer enorm zijn toegenomen. Doel van deze wet is het verbeteren van de privacy van personen. Dus ook die van u!

Netjes omgaan met uw persoonsgegevens

De AVG brengt meer en andere verantwoordelijkheden met zich mee voor organisaties die werken met persoonsgegevens bestanden. Dit geldt dus ook voor www.bed-en-breakfast.nl en andere partijen waar wij werk aan uitbesteden. Wij kunnen ons werk niet goed doen zonder het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens. Wij verzamelen echter alléén persoonsgegevens die wij daarvoor nodig hebben.

In onderstaande privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen, en hoe lang we deze gegevens bewaren.

De Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. De AP staat voor het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens. Op hun website geeft de AP veel informatie over de AVG. Bekijk bijvoorbeeld de algemene informatie over de AVG of de AVG in een notendop.

Privacyverklaring versie: 28 mei 2018

Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden en waarom, neem dan contact op met ons.

B&B eigenaren:

We bewaren van B&B eigenaren naam, adres en woonplaats (NAW) en e-mail adres.

Bij de vermelding van de B&B op www.bed-en-breakfast.nl wordt het adres, telefoonnummer en het e-mail adres getoond.

Als een bezoeker van bed-en-breakfast.nl een boekingsaanvraag doet ontvangt hij/zij in de bevestiging uw NAW en e-mail adres. Uw e-mail adres kunnen wij eveneens gebruiken voor mailingen namens www.bed-en-breakfast.nl

U kunt als B&B eigenaar met uw e-mail adres inloggen in uw account/beheer. Daarvoor bewaren we uw zelfgekozen wachtwoord. Door in te loggen kunt u o.a. uw eigen gegevens inzien en aanpassen. We bewaren deze gegevens zolang uw account actief is.

Op verzoek verwijderen we uw account en daarmee alle gegevens die behoren bij de (gratis) vermelding op bed-en-breakfast.nl.

(toekomstige) B&B gasten

Bij een boekingsaanvraag wordt van u gevraagd NAW, e-mail adres en telefoonnummer in te vullen. Deze gegevens worden doorgestuurd naar de B&B eigenaar en worden in de kalender van de B&B bewaard tot de B&B eigenaar deze verwijderd.

Uw gegevens worden voor geen enkel ander doeleinde gebruikt dan het tot stand brengen van contact tussen u en de B&B eigenaar.

Een verzoek tot verwijdering van uw gegevens kunt u indienen bij de B&B eigenaar. Als deze geen reactie geeft kunt u een verzoek tot verwijdering van de gegevens indienen bij www.bed-en-breakfast.nl.

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Voor de nieuwsbrief bewaren wij de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam en e-mail adres.

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen het toesturen van deze nieuwsbrief. Elke e-mail bevat een afmeldlink.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Ook het onthouden van te reserveren data en overzetten naar de boekingsmodule gebeurt dankzij het gebruik van cookies.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze dienst werken dan niet goed meer.

Gegevens van websitebezoek

Op onze website gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Advertenties

Op www.bed-en-breakfast.nl worden advertenties van Google vertoond. Hierop is de AVG van Google van toepassing. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Locatiegegevens

Wij maken geen enkel gebruik van locatie gegevens.

Privacy Officer

Wij hebben een zogeheten Privacy Officer aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

  Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
 • Klacht indienen

  Indien u een klacht heeft dan kunt u deze klacht melden bij onderstaand adres. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Onze contactgegevens:

  Privacy Officer: Carla Wilmink
  074-3492422
  info@bed-en-breakfast.nl

  © 2019 Bed-en-breakfast.nl - All rights reserved - Made by hand in Delden